دانستنی های مفید
1 - چشم بشر در طول دوران زندگی او به رشد خود ادامه میدهد.
2 - تعداد دوچرخه‌ها در کپنهاگ بیشتر از جمعیت شهر است.
3 - زنبور عسل پنج چشم دارد.
4 - شارژ و عمر باطری در گرما کوتاه تر میشود.
5 - مغز دلفین از مغز انسان بزرگتر است.
6 - قلب در تپش خود،5 قاشق غذاخوری خون را پمپاژ میکند.
7 - برای کشیدن نقاشی مونالیزا 10 سال زمان صرف شد.
8 - از میوه درختان بائوباب برای طعم دادن به نوشابه استفاده میشود.
9 - مینای دندان سخت ترین ماده‌ای است که در بدن انسان قرار دارد.
10 - خوردن موز در شب باعث چاقی میشود.
11 - فیل وقتی از چیزس ناراحت میشود،خود را به گل میمالد.
12 - جنسیت اسب از روی تعداد دندان هایش قابل تشخیص است.
13 - خون زنبور عسل رزد کهربایی مایل به بی رنگی است.
14 - خاطرات میتوانند از طریق ؤنتیک به نسل های بعد انتقال یابند.
15 - خوردن شکلات هنگام مطالعه به مغز در کسب راحت تر اطلاعات جدید کمک میکند.
16 - معاشرت با افراد خوشحال و شاد باعث افزایش رضایت از زندگی‌‌ می‌شود.
17 - وزن جگر انسان خدود 1.3 کیلو گرم است و بزرگترین غده در بدن است.
18 - اسکلت انسان بین 13 تا 15 کیلو وزن دارد.
19 - سرعت سرفه انسان حدود 100 کیلومتر بر ساعت است.
20 - زرده تخم فلامینکو، صورتی است.
21 - در هر سال، کوسه‌ها 12 انسان و انسانها 12000 کوسه را میکشند.
22 - اردک نیز بر اساس محل زندگی اش ، لهجه دارد.
23 - 50 %تا 80% خستگی ناشی از عوامل روانی است.
24 - کودکان زبان اشاره را راختتر از صحبت کردن یاد میگیرند.
25 - بخرین تا دهه 40 شمسی، یک استان از ایران بود.
26 - کاشت،داشت و برداشت آناناس،بیش از 2 سال طول میکشد.
27 - سومین سال ازدواج، شادترین و بهترین سال زندگی مشترک زوجهاست.
28 - در هر ثانیه1776 خیوان برای مصرف غذایی انسان کشته میشود.
29 - کل جمعیت جهان را میتوان در یک مکعب 1/07 کیلومتر مکعبی جا داد.
30 - 15 درصد هوایی که نفس میکشید،شامل ترشحات پوست انسان است.
31 - 100 بار خندیدن به اندازه 15 دقیقه دوچرخه سواری کالری میسوزاند.
32 - سگها نخستین بار توسط غارنشینان اهلی شدند.
33 - در طول تاریخ بشریت150 میلیون الی 1 میایارد نفر در جنگ‌ها کشته شده اند.
34 - کودکانی که ناخن‌‌ می‌جوند یا شست شان را‌‌ می‌خورند،در بزرگسالی تا یک پنجم کمتر به آلرژی مبتلا‌‌ می‌شوند.
35 - بیش از 3 میلیون کشتی غرق شده در کف اقیانوس‌ها وجود دارد.
36 - گوجه فرنگی محبوب ترین میوه دنیا است.
37 - ملکه انگلیس بطور کاملا قانونی مالک یک ششم سطح کره زمین است.
38 - طبق تحقیقات ،دیر خوابیدن با تجرد(مجرد بودن) رابطه مستقیم دارد.
39 - سوراخ سر خودکار ترفندی برای جلوگیری از خفگی فردی است که آنرا اشتباها میبلعد.
40 - ایرانیان اولین کسانی بودند که برای ارتش خود لباس فرم ایجاد کردند.
آشنایی با انواع پارچه
167 بازدید
سه شنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۶
اندازه قلم :
فروشگاه پوشاک آی یلدیز ایران
ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎ
 
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﺩﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﻢ , ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻛﻪ ﺭﻭﯼ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺍﻃﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎﺭﯾﻢ.
 
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﯽ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ:
1. ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
2. ﺍﺑﺮﯾﺸﻤﯽ
3. ﭘﺸﻤﯽ
4. ﻧﺨﯽ
5. ﻛﺘﺎﻧﯽ
ﺍﻭﻟﯿﻦ ﮔﺮﻭﻩ , ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻡ ﻭ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎﺕ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﯼ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭼﻬﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻌﺪﯼ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﻭ ﭘﺸﻤﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﻭ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻧﺨﯽ ﻭ ﻛﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺭﻭﯼ ﺍﺗﻮ :
ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺍﻃﻮﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﺭﺟﻪ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻛﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺍﻃﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺭﺟﻪ 1 : ﺩﺭﺟﻪ ﺿﻌﯿﻒ
(ﮊﺭﺳﻪ ـــ ﭘﻠﯽ ﺍﺳﺘﺮ ـــ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ـــ ﻓﻼﻣﻨﺖ ـــ ﺳﻠﻮﻟﺰ ـــ ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ)
ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﻠﻮﻟﺰ ﻭ ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﻛﻪ ﺍﻟﯿﺎﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﻞ ﻭ ﺍﻧﻔﻌﺎﻻﺕ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺯ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﻭ ﻓﻼﻣﻨﺖ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ.
ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﻧﺎﯾﻠﻮﻥ, ﮊﺭﺳﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ.
ﺍﺯ ﻭﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﺩﻭﺍﻡ ﻭ ﺑﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﭙﻮﺵ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﺍﯾﻦ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺯﯾﺎﺩ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ, ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺁﺗﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﺳﺘﯿﻚ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﻩ ﻭ ﺳﻔﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺩﺭﺟﻪ 2 :ﺍﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺭﻭﯼ ﺍﻃﻮﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺿﻌﯿﻒ, ﺍﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ.
ﺩﺭﺟﻪ ﯼ ﺍﺑﺮﯾﺸﻢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﻟﯿﺎﻑ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﯾﻦ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺵ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﺩﻭﺧﺖ ﻭ ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﺸﻬﻮﺭﺗﺮﯾﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺘﺮﻭﻥ ﻭ ﺗﺮﮔﺎﻝ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺩﺭﺟﻪ 3 :ﺗﺮﯾﻠﯿﻦ – ﻟﺌﻮﻧﺎﺭﺩﻭ
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﯼ ﻛﻪ ﺭﻭﯼ ﺍﻃﻮﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺑﺮﯾﺸﻢ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻛﺮﻡ ﺍﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﯿﻠﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺗﻨﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍﺑﺮﯾﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻧﺮﻡ ﻭ ﻟﻄﯿﻒ ﻭ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮﺭ ﻣﺤﻜﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺯ ﻣﺤﺴﻨﺎﺗﺶ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﺳﺮﺩ, ﮔﺮﻡ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﯼ ﮔﺮﻡ, ﺧﻨﻚ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺵ, ﺩﻭﺧﺖ ﻭ ﺍﻃﻮﻛﺎﺭﯼ ﺁﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻗﺖ ﻭ ﻇﺮﺍﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺁﻥ ﻛﺮﭖ ﮊﻭﺭﮊﺕ , ﺍﺭﮔﺎﻧﺰﺍ, ﺷﯿﻔﻮﻥ ﻭ ﺳﺎﺗﻦ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ.
تمامی كالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
اولین نفر مطلع از تخفیفات و تازه‌ها باشید
آدرس دفتر مرکزی و کارگاه : تبریز - جاده تبریز-آذرشهر - شهرک صنعتی آخولا - خیابان صنعت 1 - 20 متری سوم - گروه تولیدی صنعتی اسکوئی
همراه:09143166296   - همراه : 09124066861

تلفن : 04133108039 - 04133108138
 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:


فروشگاه پوشاک آی یلدیز ایران فروشگاه پوشاک آی یلدیز ایرانفروشگاه پوشاک آی یلدیز ایران

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

فروشگاه پوشاک آی یلدیز ایران
کلیه‌ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به فروشگاه پوشاک آی یلدیز‌‌ می‌باشد
  پشتیبانی آنلاین
امید اسکوئیبازرگانی اسکوئی04133108138تبریز - جاده تبریز-آذرشهر - شهرک صنعتی آخولا - خیابان صنعت 1 - 20 متری سوم - گروه تولیدی صنعتی اسکوئیayyildizco.irayyildizco.ir - شغغهمیهظزخ.هق - صصص.شغغهمیهظزخ.هق